Dostanete se k nám po tom, co si prohlédneme vaše portfolio a prokážete svoje schopnosti při dalších zadáních. Oceňujeme upřímnost, improvizaci a drobný úsměv při rozhovoru.
Přečtěte si prosím podrobné informace. Pokud vám stále nebude něco jasné, jsme na sociálních sítích nebo na mailu
aarf.fud@gmail.com. Případně tváří v tvář Pasteurova 9, Ústí nad Labem.
1. den
Odevzdáte nám portfolio vytištěných fotografií.
Počet fotografií – preferujeme soubory/cykly fotografií, stačí tři až pět. Jde o kvalitu, nejde o kvalitu
Forma – závisí na charakteru vašich děl, zvolení vhodné prezentace může být jen plusem
Velikosti – jde o vaši práci, usuďte jak velké fotografie sedí vaším tématům
Popis – každá práce musí být na zadní straně označena jménem a názvem ateliéru, do kterého se hlásíte
Josef Sudek
„Okno mého ateliéru”
AARF
Místo: ateliér AARF č. 421, zbytek informací obsahuje pozvánka k přijímacímu řízení posílaná fakultou. Pečlivě prosím prostudujte – hlavně nezapomeňte před odevzdáním portfolia na prezenci studijním oddělením (jinak vás nebudeme mít v seznamu :) )
Čas: přibližnou hodinu vyhlášení výsledků prvního kola vám řekneme při odevzdávání portfolia

Po vyhlášení výsledků 1. kola dostanou postupující zadání jednoho z úkolů, který budou prezentovat a finalizovat další den. Je možné na úkolu pracovat nebo jen promýšlet postup.

2. den
Splníte několik dalších zadání v ateliéru
Umělecko-historický text– prokážete nám své znalosti
Grafický úkol – s sebou nic nepotřebujete, jde o váš cit pro kompozici v ploše při práci s barevnými papíry na zadané téma
Fotografování zátiší – dostanete 30 minut na výběr předmětů a jejich fotografování v ateliéru. Vše pro vás bude připraveno. Na výběr je obvykle sbírka skla, jídlo, nářadí nebo hračky.
Fotografický úkol na vyhlášené téma prvního dne – např. Reklama na Tužku. Pravidla jsou volná. Množství fotografií a jejich případná postprodukce je na vás. Nebráníme se multidisciplinárním přístupům.
Pohovor – osobně si s vámi promluvíme o portfoliu a splněných úkolech. Zajímá nás váš příběh, jaká máte očekávání a motivace. Když budete hodní, dostanete kávu nebo čaj.

3. den
Oficiálně probíhá přijímací řízení o jeden den déle. Snažíme se ale, na základě počtu uchazečů a jejich následného souhlasu, zkrátit vše do dvou dnů.


Výsledky přijímacího řízení vyhlásí porota na konci dne (jen za předpokladu souhlasu všech zúčastněných).
Pro další dotazy se obraťte na nás nebo na studijní oddělení fakulty.

Oficiální podklady k přijímacímu řízení naleznete na stránkách fakulty.
Back to Top