TO, co je v místnosti (2020)
Předměty mého srdce (2020)
Klauzura (2021)
Slovo klauzura má více významů, jednim z nich je i označení pro klášterní prostor. Ve svém souboru jsem pracoval se sebereflexí a ironickou myšlenkou, že nás současná situace řadí do role mnichů a naše byty mění na klášterní komplexy.

You may also like

Back to Top