Mizerka (2021)
Svou prací jsem se inspiroval a založil jsem ji na přiloženého plakátu z knihy Základy fotografie z roku 1962 od Ericha Einhorna. Účelem plakátu byla chronologická ukázka různých druhů nasvícení modela v svislé a horizontální linii a následných vykreslení stínu na modelu. 

You may also like

Back to Top